Όροι

 


► Η παράδοση και η παραλαβή οποιουδήποτε είδους συσκευής ή μουσικού οργάνου γίνεται από τον ενδιαφερόμενο στη διεύθυνση του εργαστηρίου Effectum Electron Lab. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν συννενοήσεως, μπορεί να παραλάβουμε ή να παραδόσουμε εμείς (σε συγκεκριμένες περιοχές του νομού Αττικής) τη συσκευή ή το μουσικό όργανο, εφόσον υπάρχει δυσκολία μετακίνησης. Σε αυτή την περίπτωση δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημιάς της συσκευής ή του μουσικού οργάνου κατά την παραλαβή ή παράδοσή του από και προς το εργαστήριο.

► Για περιοχές εκτός νομού Αττικής, η αποστολή των συσκευών ή των μουσικών οργάνων προς το εργαστήριό μας, γίνεται με όποιον τρόπο μεταφοράς επιθυμεί ο ιδιοκτήτης τους. Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

► Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περιπτώσεις ζημιάς ή απώλειας του αντικειμένου κατά τη μεταφορά του από ή προς το εργαστήριό μας. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεται ο πελάτης και με τη σειρά του θα επικοινωνεί με τη μεταφορική υπηρεσία με την οποία συνεργάστηκε για την παράδοση. Ενδεικτικοί τρόποι αποστολής:
Ελληνικά ταχυδρομεία, ιδιωτικές ταχυμεταφορές (courier), μεταφορικές εταιρείες, ΚΤΕΛ, κλπ.

► Η εξόφληση της όποιας εργασίας θα πραγματοποιείται με τη παράδοση της συσκευής ή του μουσικού οργάνου στον πελάτη. Σε περίπτωση που συσκευή ή μουσικό όργανο παραμείνει μετά την επισκευή του στο εργαστήριο για διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών, και ενώ έχει ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης του, θα περιέρχεται στη κατοχή του εργαστηρίου.

► Το εργαστήριο "Effectum Electron Lab." δεν φέρει καμία ευθύνη για τα μηχανήματα προς επισκευή, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή κλοπής.

 


effectum-electron.com © 2011-2024 | All rights reserved.