Επισκευή λαμπάτων ενισχυτών & solid state


Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση, την επισκευή, καθώς και τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του ενισχυτή σας, είτε πρόκειται για ενισχυτή με λυχνίες (tube amplifier) είτε για ενισχυτή solid state κάθε μοφής.
Επίσης, αναλαμβάνουμε την αναπαλαίωση vintage ενισχυτών με τα καλύτερα υλικά της αγοράς και τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα, με σεβασμό στην ιδιαίτερη αξία που έχουν αποκτήσει τέτοιου είδους μηχανήματα με την πάροδο του χρόνου.


Οι λυχνίες, και ειδικότερα, εξαρτήματα όπως οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές χρειάζονται κατά διαστήματα επιμελή έλεγχο και, πιθανώς, αντικατάσταση. Η αντικατάσταση όλων των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών (recap) ενός λαμπάτου ενισχυτή κιθάρας συνιστάται κάθε περίπου 10 με 15 χρόνια, ανάλογα με τις ώρες χρήσης του. Πρόκειται για φυσιολογική φθορά και γήρανση του υλικού που στη προκειμένη περίπτωση είναι ο ηλεκτρολύτης στο εσωτερικό των συγκεκριμένων πυκνωτών (electrolytic capacitors).
Σκοπός βέβαια σε κάθε λαμπάτο ενισχυτή είναι να μην αλλοιωθεί ο αρχικός χαρακτήρας του λόγω της απρόσκοπτης αντικατάστασης εξαρτημάτων χωρίς ουσιαστικό λόγο, εφόσον κάτι τέτοιο είναι πρακτικά εφικτό και δεν δημιουργούν προβλήματα στην απόδοσή του.
Για παράδειγμα, σε έναν vintage ενισχυτή fender ή marshall, είναι μονόδρομος η αντικατάσταση όλων των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών λόγω γήρανσης του υλικού, αλλά όχι και όλων των υπολοίπων εάν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος ή δεν το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης του.

  


 

 
effectum-electron.com © 2011-2022 | All rights reserved.